Zwrot podatku akcyzowego 2022

Informacja dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Chąśnie przypomina, że od 01.02.2022 roku do 28.02.2022 roku /I półrocze 2022 roku/ będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do  produkcji rolnej.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 roku wynosi:

  1. Dla hodowców bydła:

               110,00 zł x ilość ha użytków rolnych

                                       oraz

    40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

  • Dla pozostałych rolników

                     110,00 zł x ilość ha użytków rolnych

Jednocześnie informuje się, że w 2022 roku stawka zwrotu podatku została określona w kwocie 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Faktury VAT wystawione w okresie od 01.08.2021 r. do 31.01.2022 roku stanowiące dowód zakupu oleju napędowego.
  2. Dokument wydany przez  kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe.
  3. Zestawienie faktur.
  4. Oświadczenie.

Jednocześnie przypominamy o wpisywaniu Nr konta bankowego we wnioskach. Zwrot podatku akcyzowego będzie przekazywany na konta bankowe.

Skip to content