2022-02-16

Uwaga!

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY CHĄŚNO!! Na terenie Gminy Chąśno znów pojawiły się osoby namawiające mieszkańców do montażu paneli fotowoltaicznych. Informujemy, iż przedstawiciele tej firmy NIE DZIAŁAJĄ jako przedstawiciele, nie współpracują z Gminą Chąśno, ani nie działają na jej zlecenie. Nie mają nic wspólnego z Urzędem Gminy Chąśno!

Zwrot podatku akcyzowego 2022

Przypominamy, że do 28.02.2022 roku będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 roku wynosi: 1. Dla hodowców bydła: 110,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła; 2. Dla pozostałych rolników …

Zwrot podatku akcyzowego 2022 Read More »

Skip to content