Zwrot podatku akcyzowego 2022

Przypominamy, że do 28.02.2022 roku będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 roku wynosi:

1. Dla hodowców bydła: 110,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła;

2. Dla pozostałych rolników 110,00 zł x ilość ha użytków rolnych.

Skip to content