Dzień: 2021-02-01

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chąśno w 2018 roku”

Zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chąśno w 2018 r.” zostało sfinansowane ze  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wysokość dofinansowania w kwocie 49.258,00 – do 90% wartości kosztu całkowitego zadania, ze środków własnych Gminy Chąśno – 5.476,96  zł. Koszt całkowity zadania 54.732,96 zł. www.zainwestujwekologie.pl

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

W dniu 15 kwietnia 2015 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Chąśno a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadanie pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Chąśno poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach użyteczności publicznej oraz modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Skowroda Południowa”. Całkowity koszt zadania wynosi 223.315,64 zł, …

Przydomowe oczyszczalnie ścieków Read More »

Wykonanie ujęcia wód podziemnych na Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goleńsko

W dniu 16 marca 2021 roku Gmina Chąśno podpisała umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych na Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goleńsko” mającego na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz  poprawę środowiska naturalnego poprzez budowę ujęcia wody wraz z podłączeniem do stacji uzdatniania wody, …

Wykonanie ujęcia wód podziemnych na Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goleńsko Read More »

OSP Karsznice

Operacja pt. „Zakup wyposażenia do sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsznicach Dużych oraz organizacja spotkania integracyjnego dla lokalnej społeczności” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów Ochotnicza Straż Pożarna w Karsznicach Dużych dnia 2 grudnia 2013 r. podpisała umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego …

OSP Karsznice Read More »

Festyn Rodzinny

Operacja pt. „Utwardzenie kostką betonową placu przed budynkiemOchotniczej Straży Pożarnej w Błędowie – pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej”w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwojuobjętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów ….Gmina Chąśno dnia 7 listopada 2013 r. podpisała umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych …

Festyn Rodzinny Read More »

OSP Błędów

Operacja pt. „Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędowie oraz organizacja spotkania integracyjnego dla lokalnej społeczności” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie dnia 2 grudnia 2013 r. podpisała umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy …

OSP Błędów Read More »

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej

W dniu 27 października 2014 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Chąśno a Samorządem Województwa Łódzkiego na przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Chąśno poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach użyteczności publicznej oraz modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Skowroda Południowa”, w ramach programu oś 3 „Jakość życia na obszarach …

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Read More »

Skip to content