marzec 2021

Stacja zlewcza ścieków

Zadanie pn.: „Budowa stacji zlewczej na ścieki bytowe z płytą fundamentową i utwardzeniem terenu wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłącza wodociągowego w m. Goleńsko, m. Marianka, gm. Chąśno” mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz poprawa środowiska naturalnego poprzez budowę stacji zlewnej ścieków wraz z odcinkiem sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i instalacją …

Stacja zlewcza ścieków Read More »

Przebudowa i rozbudowa w związku z ze zmianą sposobu użytkowania budynku OSP na Dom Kultury w Chąśnie Drugim

W dniu 10.10.2018 r. Gmina Chąśno podpisała z Województwem Łódzkim umowę na dofinansowanie zadania pn.:”Przebudowa i rozbudowa w związku z ze zmianą sposobu użytkowania budynku OSP na Dom Kultury w Chąśnie Drugim” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Wysokość dofinansowania wynosi 499.976.00 zł, koszt całkowity zadania 991.623,88 zł.

Skip to content