Przebudowa i rozbudowa w związku z ze zmianą sposobu użytkowania budynku OSP na Dom Kultury w Chąśnie Drugim

W dniu 10.10.2018 r. Gmina Chąśno podpisała z Województwem Łódzkim umowę na dofinansowanie zadania pn.:”Przebudowa i rozbudowa w związku z ze zmianą sposobu użytkowania budynku OSP na Dom Kultury w Chąśnie Drugim” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Wysokość dofinansowania wynosi 499.976.00 zł, koszt całkowity zadania 991.623,88 zł.

Skip to content