Stacja zlewcza ścieków

Zadanie pn.: „Budowa stacji zlewczej na ścieki bytowe z płytą fundamentową i utwardzeniem terenu wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłącza wodociągowego w m. Goleńsko, m. Marianka, gm. Chąśno” mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz poprawa środowiska naturalnego poprzez budowę stacji zlewnej ścieków wraz z odcinkiem sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i instalacją elektryczną w m. Goleńsko, gm. Chąśno realizowane jest w ramach operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W ramach zadania wybudowana zostanie stacja zlewcza służąca do automatycznego i bezobsługowego przyjmowania nieczystości płynnych z wozów asenizacyjnych.

Skip to content