Montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Chąśno – koniec naboru wniosków.

Wójt Gminy Chąśno informuje iż 15 września 2023 roku Gmina Chąśno zakończyła przyjmowanie wniosków dotyczących projektu pn.: „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Chąśno”. Wójt Gminy Chąśno /-/ Dariusz Reczulski