Montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Chąśno – koniec naboru wniosków.

Wójt Gminy Chąśno informuje
iż 15 września 2023 roku Gmina Chąśno zakończyła przyjmowanie wniosków dotyczących projektu
pn.: „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Chąśno”.

Wójt Gminy Chąśno

/-/ Dariusz Reczulski

Skip to content