coal, cabbage, burned

Gmina Chąśno ogłasza sprzedaż końcową węgla

Zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw Gmina Chąśno ogłasza sprzedaż końcową węgla. Szacunkowa ilość pozostała do sprzedaży: Cena za tonę węgla: 1950,00 zł za tonę. Wnioski na zakup węgla będzie można …

Gmina Chąśno ogłasza sprzedaż końcową węgla Read More »