Gmina Chąśno ogłasza sprzedaż końcową węgla

Zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw

Gmina Chąśno ogłasza sprzedaż końcową węgla.

Szacunkowa ilość pozostała do sprzedaży:

  • orzech 8 ton
  • ekogroszek 29 ton.

Cena za tonę węgla: 1950,00 zł za tonę.

Wnioski na zakup węgla będzie można składać od dnia 08.05.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. w Urzędzie Gminy Chąśno pok. nr 11.

Brak limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe.

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia, do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży.

Skip to content