Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024-2027 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Łowiczu Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi zwrócił się do Rady Gminy Chąśno  z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: – Do Sądu Rejonowego w Łowiczu – 1 ławnika, z wyłączeniem ławników do orzekania …

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024-2027  Read More »