Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP – II EDYCJA

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser-Dudę, został objęty Jej Honorowym Patronatem.

Celem konkursu jest promocja i prezentacja wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w zakresie społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

Tematem przewodnim II edycji konkursu będą „Ostatki w polskiej tradycji”.

Uczestnikami konkursu mogą być Koła Gospodyń́ Wiejskich:

  • wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 r. poz. 2212 z późn. zm.);
  • działające na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. z 2019 r. poz. 491);
  • stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których statutowym celem działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Uczestnikami II edycji nie mogą być Koła będące Laureatami etapu ogólnopolskiego (miejsca I – III) poprzedniej edycji konkursu.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim. Nabór do etapu wojewódzkiego nastąpi w terminie od 20 listopada 2021 r. do 28 lutego 2022 r.

Ogłoszenie zwycięzców konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2022 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Szczegóły dotyczące Konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: <<KLIKNIJ tutaj>>

Skip to content