„Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej”

Zadanie pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach jst –  Szkoła Podstawowa  w Błędowie – poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej” dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość całkowita zadania -149.850,00 zł, z czego dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 89.910,00 zł.

Opis zakresu projektu: realizowana inwestycja zlokalizowana jest na budynku szkolnym w Błędowie. W budynku znajduje się placówka oświatowa (sale lekcyjne, hala sportowa, stołówka, itp.). Instalacja fotowoltaiczna zostanie przyłączona do sieci energetycznej budynku. Energia elektryczna wyprodukowana z instalacji zostanie zużyta na potrzeby własne. Nadwyżki wyprodukowanej energii zostaną oddane do sieci energetycznej i odebrane w ramach opustu.


www.zainwestujwekologie.pl

Zadanie pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach jst –  Szkoła Podstawowa  w Błędowie – poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej” dofinansowane jest ze środków Łódzkiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

Wysokość dofinansowania 59.940,00 zł

Skip to content