Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2021 roku

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2021 roku Urząd Gminy informuje mieszkańców gminy, że od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 15 lutego 2021 r. w pokoju nr 10 przyjmowane będą wnioski do mieszkańców gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Pliki do pobrania:  Wniosek o sfinansowanie zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. …

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2021 roku Read More »

Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chąśno w 2020 r.

Zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chąśno w 2020 r.” dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość całkowita zadania -47.730,56 zł, z czego dotacjaze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 42,957,00 zł. Opis zakresu projektu: realizacja zadania polega na …

Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chąśno w 2020 r. Read More »

Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Błędowie

Zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Błędowie” dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość całkowita zadania – 104.282,51 zł, dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 67.321,00 zł, z czego : – dotacja  47.124,00 zł, – pożyczka – 20.197,00 zł. …

Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Błędowie Read More »

Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Mastkach

Zadanie pod nazwą „Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Mastkach” dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość całkowita zadania – 758.363,29 zł, dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 214.806,00 zł, z czego : – dotacja  64.442,00 zł, – pożyczka – 150.364,00 zł. …

Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Mastkach Read More »

Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chąśno w 2019 r.

Zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chąśno w 2019 r.” dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość całkowita zadania -24.317,44 zł, z czego dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 21.884,00 zł. Opis zakresu projektu: realizacja zadania polega …

Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chąśno w 2019 r. Read More »

„Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej”

Zadanie pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach jst –  Szkoła Podstawowa  w Błędowie – poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej” dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość całkowita zadania -149.850,00 zł, z czego dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 89.910,00 zł. …

„Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej” Read More »

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chąśno w 2018 roku”

Zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chąśno w 2018 r.” zostało sfinansowane ze  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wysokość dofinansowania w kwocie 49.258,00 – do 90% wartości kosztu całkowitego zadania, ze środków własnych Gminy Chąśno – 5.476,96  zł. Koszt całkowity zadania 54.732,96 zł. www.zainwestujwekologie.pl

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

W dniu 15 kwietnia 2015 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Chąśno a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadanie pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Chąśno poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach użyteczności publicznej oraz modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Skowroda Południowa”. Całkowity koszt zadania wynosi 223.315,64 zł, …

Przydomowe oczyszczalnie ścieków Read More »

Wykonanie ujęcia wód podziemnych na Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goleńsko

W dniu 16 marca 2021 roku Gmina Chąśno podpisała umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych na Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goleńsko” mającego na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz  poprawę środowiska naturalnego poprzez budowę ujęcia wody wraz z podłączeniem do stacji uzdatniania wody, …

Wykonanie ujęcia wód podziemnych na Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goleńsko Read More »

Skip to content