Nieodpłatny odbiór odpadów rolniczych z terenu Gminy Chąśno 2023 r.

W związku z możliwością otrzymania przez Gminę Chąśno dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z  działalności rolniczej” Wójt Gminy Chąśno zaprasza rolników do składania wniosków w celu sporządzenia inwentaryzacji posiadanej oraz planowanej ilości kg: Program nie przewiduje dofinansowania zbiórki …

Nieodpłatny odbiór odpadów rolniczych z terenu Gminy Chąśno 2023 r. Read More »

coal, cabbage, burned

Zapotrzebowanie na zakup węgla w preferencyjnej cenie

W związku z planowanym wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe Gmina Chąśno przygotowuje się do wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego. W związku z powyższym zainteresowani właściciele gospodarstw domowych proszeni są o złożenie zapotrzebowania na zakup preferencyjny …

Zapotrzebowanie na zakup węgla w preferencyjnej cenie Read More »

Nabór wniosków w ramach projektów Sołectwo na plus i Infrastruktura sołecka na plus (2022)

SOŁECTWO NA PLUS Uchwałą nr 163/22 z dnia 25 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” na 2022 r. Środki publiczne przeznaczone na realizację …

Nabór wniosków w ramach projektów Sołectwo na plus i Infrastruktura sołecka na plus (2022) Read More »

Centralna ewidencja emisyjności budynków

Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z …

Centralna ewidencja emisyjności budynków Read More »

Nagrody Wójta Gminy Chąśno

W dniu 26 stycznia 2024 roku w Sali OSP w Karsznicach Dużych odbyła się uroczystość wręczenia nagród Wójta Gminy Chąśno. Nagrody Wójta Gminy Chąśno za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury o istotnym znaczeniu dla Gminy Chąśńo otrzymali: Nagrodę Wójta Gminy Chąśno za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i …

Nagrody Wójta Gminy Chąśno Read More »

Kwalifikacja wojskowa – 2024 rok

Zgodnie z zapisami art. 56 pkt 1 ustawy o obronie Ojczyzny (DZ.U. 2022 poz. 2305 ze zm.) kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. W większości są to osoby młode, które nie wiedzą czego mogą się spodziewać.Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom …

Kwalifikacja wojskowa – 2024 rok Read More »

Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Kampania realizowana jest przez Związek Banków Polskich, pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz we współpracy z Policją oraz Federacją Konsumentów. Celem akcji jest przeciwdziałanie przestępstwom z użyciem skradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości. System nie koliduje z przepisami o wydawaniu i unieważnianiu dowodów osobistych. Codziennie przestępcy podejmują dziesiątki prób użycia cudzych dokumentów: wyłudzenia kredytów, …

Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Read More »

Zebranie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Chąśnie

W dniu 4 stycznia 2024 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Chąśno odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Chąśnie. W spotkaniu udział wzięli Prezesi oraz Naczelnicy OSP z terenu Gminy Chąśno. Spotkaniu przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chąśnie Ireneusz Sołtysiak. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: …

Zebranie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Chąśnie Read More »

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2024 roku

Pliki do pobrania:  Wniosek o sfinansowanie zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.  Informacja o wyrobach zawierających azbest.  Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.   Załącznik Nr 2 – Oświadczenie.   Załącznik Nr 3 – Oświadczenie.   Załącznik Nr 4 – Oświadczenie.   Załącznik Nr 5 – Oświadczenie.  Załącznik Nr 6 – Oświadczenie  Załącznik …

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2024 roku Read More »

Sołectwo na plus 2024

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” na 2024 r. Celem naboru jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich. Czas realizacji zadania: od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 30 listopada …

Sołectwo na plus 2024 Read More »

Skip to content