Nabór wniosków w ramach projektów Sołectwo na plus i Infrastruktura sołecka na plus (2022)

SOŁECTWO NA PLUS Uchwałą nr 163/22 z dnia 25 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” na 2022 r. Środki publiczne przeznaczone na realizację …

Nabór wniosków w ramach projektów Sołectwo na plus i Infrastruktura sołecka na plus (2022) Read More »

Centralna ewidencja emisyjności budynków

Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z …

Centralna ewidencja emisyjności budynków Read More »

Nieodpłatny odbiór odpadów rolniczych z terenu Gminy Chąśno

INFORMACJA !!! W związku z możliwością otrzymania przez Gminę Chąśno dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z  działalności rolniczej” Wójt Gminy Chąśno zaprasza rolników do składania wniosków w celu sporządzenia inwentaryzacji posiadanej oraz planowanej na kwiecień 2022 roku – …

Nieodpłatny odbiór odpadów rolniczych z terenu Gminy Chąśno Read More »

Program Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w ramach Narodowego Programu Zdrowia

 Poniżej podajemy linki do poradników – adresowanych do nauczycieli, szkolnych i poradnianych specjalistów oraz do rodziców – ich celem jest uwrażliwienie dorosłych na sygnały zagrożenia wysyłane przez dzieci, a także ukazanie, na czym powinna polegać profilaktyka samobójstw, zwłaszcza w szkole i rodzinie. Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców. Wydanie IV …

Program Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w ramach Narodowego Programu Zdrowia Read More »

Dzień Strażaka 2022

W dniu 3.05.2022 r. w kaplicy w Chąśnie odbyła się uroczysta msza w intencji wszystkich strażaków, z okazji dnia Świętego Floriana. Od 2002 r. 4 maja jest dniem strażaków. Mszę odprawił Ks Roman Sękalski. W uroczystości udział wzięli Wójt Gminy Chąśno Dariusz Reczulski, Prezes Gminny Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Chąśnie Ireneusz Sołtysiak, Wicestarosta …

Dzień Strażaka 2022 Read More »

power lines, cables, tower

Planowane wyłączenie energii elektrycznej Karsznice Małe

Planowane wyłączenie energii elektrycznej10 maja 2022 (wtorek) Karsznice Małe 8.00 – 12.00 (Karsznice Małe 1)Karsznice Małe 11.00 – 15.00 (Karsznice Małe 2) Bieżące informacje dot. wyłączenia prądu można znaleźć na stronie https://pgedystrybucja.pl/ w zakładce: Wyłączenia, wybierając oddział: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź oraz rejon: Rejon Energetyczny Łowicz.

Remont dróg w Gminie Chąśno

Zadanie pn. „Remont dróg w Gminie Chąśno” jest dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie zadania w wysokości 5.700.000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji 8.586.500,00 zł. Inwestycja polega na położeniu nowej nakładki asfaltowej i utwardzenie poboczy na odcinkach dróg o łącznej długości 25 km.

power lines, cables, tower

Planowane wyłączenie energii elektrycznej Karsznice Duże

Planowane wyłączenie energii elektrycznej 2 maja 2022 (poniedziałek) Karsznice Duże 8.00 – 15.00 (Karsznice A) Bieżące informacje dot. wyłączenia prądu można znaleźć na stronie https://pgedystrybucja.pl/ w zakładce: Wyłączenia, wybierając oddział: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź oraz rejon: Rejon Energetyczny Łowicz.

Poznaj Polskę 2022

W dniu 6 kwietnia 2022 r. Gmina Chąśno podpisała porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Dzięki temu uzyskano dofinansowanie w formie dotacji na realizację wycieczek dla szkół: Szkoły Podstawowej im. Józefa Ufy w Mastkach oraz Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Błędowie. Przedmiotem …

Poznaj Polskę 2022 Read More »

Skip to content