Zapotrzebowanie na zakup węgla w preferencyjnej cenie

W związku z planowanym wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe Gmina Chąśno przygotowuje się do wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego.

W związku z powyższym zainteresowani właściciele gospodarstw domowych proszeni są o złożenie zapotrzebowania na zakup preferencyjny paliwa stałego (druk w załączniku).

Cena za 1 tonę paliwa stałego nie będzie wyższa niż 2000 zł brutto.

Maksymalna ilość paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego to 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz 1,5 tony od dnia 1 stycznia 2023 r.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Zapotrzebowanie wg. załączonego wzoru można złożyć do dnia 4 listopada 2022 r. osobiście w Urzędzie Gminy Chąśno lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podpisany druk zapotrzebowania należy przesłać mailowo na adres: agata.kolos@gminachasno.pl

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 46 838 14 23 wew. 21

Po wejściu w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe poinformujemy o trybie składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego.

Skip to content