Zaproszenie na spotkanie organizacyjne dotyczące montażu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Chąśno.

Wójt Gminy Chąśno

zaprasza mieszkańców na spotkanie organizacyjne,

które odbędzie się dnia 30 sierpnia 2023 r. o godz. 10.00

w Gminnym Domu Kultury i Bibliotece Publicznej w Chąśnie Drugim

Spotkanie dotyczy udziału w

projekcie pn.: „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Chąśno”

dla osób fizycznych

Na realizację projektu Gmina Chąśno będzie się ubiegać o fundusze zewnętrzne, w ramach programu regionalnego Funduszy Europejskich dla Łódzkiego na lata 2021–2027 realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

W ramach naboru przewiduje się wsparcie do 100 lokalizacji na terenie gminy w zakresie instalacji fotowoltaicznych (o mocy maksymalnej do 9,9 kWp w zależności od możliwości montażu i zapotrzebowania danego gospodarstwa domowego) wraz magazynem energii, a także powietrznych pomp ciepła.

Osoby zainteresowane deklarują pokrycie wkładu własnego zgodnie z regulaminem naboru ok. 15% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji oraz niezbędnych kosztów niekwalifikowanych.

Więcej informacji:

Wójt Gminy Chąśno

/-/ Dariusz Reczulski

Skip to content