Dostępny samorząd

W dniu 15 listopada 2022 r. Gmina Chąśno podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”

realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności Urzędu Gminy Chąśno dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Wartość grantu: 243.800,00 zł, całkowita wartość projektu wynosi 323.800,00 zł.

Skip to content