Dostępny samorząd

W dniu 15 listopada 2022 r. Gmina Chąśno podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności Urzędu Gminy Chąśno dla osób ze …

Dostępny samorząd Read More »