„Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” Certyfikat

W ramach kompleksowych działań projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”, wpisujących się w Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego, ich edukację i rozwój regionu, Zarząd Województwa Łódzkiego ustanowił Certyfikat, jako wyróżnienie dla ogólnodostępnych terenów zielonych, będących miejscami o wyjątkowych walorach przyrodniczych lub krajobrazowych.

Ideą nadania Certyfikatu jest:

  • zachęcenie do kształtowania krajobrazu, parków i terenów zielonych w harmonii z przyrodą;
  • uwrażliwienie mieszkańców regionu na piękno natury;
  • budowanie wśród mieszkańców świadomości walorów współczesnych oraz zabytkowych założeń zieleni;
  • docenienie zaangażowania właścicieli/zarządców terenów w tworzeniu zielonych przestrzeni publicznych;
  • promowanie miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych lub krajobrazowych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego.

Zgłoszeń miejsc mogą dokonywać jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, inne instytucje, a także osoby fizyczne poprzez przesłanie na adres: ogrody@lodzkie.pl wypełnionego formularza, stanowiącego załącznik do uchwały wraz z załączonymi zdjęciami oraz opisem miejsca. Miejsca wyróżnione Certyfikatem zostaną objęte działaniami promocyjnymi przez Województwo Łódzkie, m.in. poprzez artykuły zamieszczane na stronie internetowej www.lodzkie.pl, publikacje, albumy, wystawy, podczas wydarzeń takich jak pikniki, festyny, konferencje.

Szczegóły zasad nadawania Certyfikatu zostały zawarte w uchwale 829/22 ZWŁ z dnia 6 września 2022 r. Uchwała oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej.

Wszelkie zapytania prosimy kierować pod adres email: ogrody@lodzkie.pl

Skip to content