Dodatek osłonowy

Informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do dnia 31 października 2022 r. W przypadku wniosków złożonych do dnia 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 …

Dodatek osłonowy Read More »