Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2020 roku

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2020 roku

Urząd Gminy informuje mieszkańców gminy, że od dnia 31 stycznia 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. w pokoju nr 10 przyjmowane będą wnioski do mieszkańców gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Pliki do pobrania:

  Wniosek o sfinansowanie zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

 Informacja o wyrobach zawierających azbest.

 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

  Załącznik Nr 2 – Oświadczenie.

  Załącznik Nr 3 – Oświadczenie.

  Załącznik Nr 4 – Oświadczenie.

  Załącznik Nr 5 – Oświadczenie.

 Załącznik Nr 6 – Oświadczenie

 Załącznik Nr 7 – Oświadczenie.

  Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.

Pliki można pobrać również ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chąśno pod adresem:  http://bip.ugchasno.nv.pl

Skip to content