Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chąśno w 2020 r.

Zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chąśno w 2020 r.” dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość całkowita zadania -47.730,56 zł, z czego dotacjaze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 42,957,00 zł.

Opis zakresu projektu: realizacja zadania polega na demontażu pokryć dachowych z budynków zawierających azbest, transport na składowisko odpadów niebezpiecznych, rozładunek i unieszkodliwienie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, ważenie, pakowanie, załadunek i transport płyt cementowo-azbestowych zdjętych z dachów przez właścicieli i ich unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych.


www.zainwestujwekologie.pl

Skip to content