Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chąśno w 2017 r

W dniu 23 czerwca 2017 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Chąśno a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chąśno w 2017 r.”. Wysokość dofinansowania – do 80% wartości kosztu całkowitego zadania.

 

Informacja o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat spodowodancyh przymrozkami wiosennymi w 2017 roku.

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Chąśno szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami Wójt Gminy Chąśno zawiadamia, że istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie strat przez komisję.

Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chąśno gdzie zamieszczone są szczegółowe informacje na ten temat.

Strony