UWAGA SILNY WIATR !!!

Silny wiatr
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
 
OSTRZEŻENIE Nr 55
 


Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/2
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 17:00 dnia 05.10.2017 do godz. 24:00 dnia 05.10.2017

Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chąśno w 2017 r

W dniu 23 czerwca 2017 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Chąśno a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chąśno w 2017 r.”. Wysokość dofinansowania – do 80% wartości kosztu całkowitego zadania.

 

Strony