"Wirtualna Gmina Chąśno" - pierwsze szkolenia za nami

5 październik 2019 r. rozpoczęliśmy bezpłatne szkolenia komputerowe realizowane w ramach mikroprojektu „Wirtualna Gmina Chąśno”. Szkolenia te mają na celu podniesienie i rozwinięcie kompetencji cyfrowych osób dorosłych oraz  poznanie usług świadczonych drogą elektroniczną.

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Wartość projektu wynosi 26 815,00 zł

Internetowa giełda rolna Rynek-Rolny.pl

Z przyjemnością informujemy o powstaniu internetowej giełdy rolnej o nazwie Rynek-Rolny.pl. Serwis skierowany jest przede wszystkim do rolników, ogrodników i sadowników. Przy pomocy giełdy rolnicy mogą w szybki i łatwy sposób sprzedać lub nabyć środki do produkcji rolnej. Giełda i portal Rynek-Rolny.pl to niezwykle przydatne narzędzie do prcy w nowoczesnym rolnictwie. Serwic znajduje się pod następującym adresem www: https://www.rynek-rolny.pl

Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych

Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF:
• na obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia, czyli obszarach wymienionych w cz. II, III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE.
oraz
• na obszarze ochronnym, czyli na obszarach wymienionych w  cz.  I  załącznika do decyzji KE 2014/709/UE i w pozostałej części terytorium Polski.
 
Rozdział I

Strony