KOMUNIKAT

Gmina Chąśno informuje mieszkańców wsi Goleńsko i Marianka, że na stacji uzdatniania wody w Goleńsku prowadzona jest analiza wody z nowej studni celem usunięcia ciemnej barwy. W związku z powyższym woda w wodociągu przez okres około 2 tygodni może posiadać ciemną barwę, która jest w granicach normy.

Jednocześnie informujemy, że woda nadaje się do spożycia.

Skip to content