Wywóz nieczystości ciekłych

Informacja dotycząca wywozu nieczystości ciekłych

Wójt Gminy Chąśno informuje, właścicieli nieruchomości posiadających bezodpływowy zbiornik (szambo) o możliwości odpłatnego zlecenia usługi wywóz nieczystości ciekłych uprawnionym podmiotom, które posiadają zezwolenia Wójta Gminy Chąśno na prowadzenie usług w zakresie odbioru i wywozu nieczystości ciekłych.

Wskazane podmioty po zleceniu usługi podpiszą umowę z właścicielem nieruchomości i wystawią fakturę.

Wykaz podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Chąśno

l.p.NAZWAADRESTELEFONOkreślenie stacji zlewnej
1.Zakład Oczyszczania MiastaW.W. Dymek i J. Igielski Spółka JawnaUl. Nadbzurzańska 999-400 Łowicz46 837 41 01Stacja zlewna na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Łowiczu ul. Filtrowa 1
2.Tonsmeier Centrum Sp. z o.o.z siedzibą ul. Łąkoszyńska 12799-300 KutnoOddział w ŁowiczuUl. Armii Krajowej 4999-400 Łowicz46 830 35 25Stacja zlewna na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Łowiczu ul. Filtrowa 1
3.ROL-POL-TRANSArkadiusz KozaKarsznice Duże 1199-413 Chąśno691-376-515691-394-808Stacja zlewna w Goleńsku
Skip to content