Uwaga Rolnicy, wprowadzono zmiany w sposobie szacowania strat spowodowanych suszą w 2023 r !!!

Podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwie rolnym jest złożenie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”.

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Złożenie ww. wniosku jest KONIECZNE do uzyskania w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację.

W przypadku rozbieżności między wynikami Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) a obserwacją strat w polu istnieje możliwość zgłaszania rozbieżności poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie SMSR – Platforma dialogu z Rolnikiem.

Link do ankiety SMSR: https://susza.iung.pulawy.pl/straty-ankieta/a/

Rolnik, który chce mieć przeprowadzone dodatkowe szacowanie szkód przez Komisję może to zgłosić w tutejszym Urzędzie Gminy Chąśno. Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do dnia 15.09.2023 r.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami komisja powinna oszacować szkody do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji. Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, zebrane uprawy nie będą szacowane.

SZACOWANIE STRAT PRZEZ KOMISJĘ JEST CZYNNOŚCIĄ DODATKOWĄ.

PODSTAWĄ SZACUNKU STRAT JEST ZGŁOSZENIE W APLIKACJI „ZGŁOŚ SZKODĘ ROLNICZĄ”.

Zaznaczyć należy, że wniosek złożony o oszacowanie szkód tylko przez komisję gminną, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia – musi być zgłoszenie w aplikacji. Natomiast jeśli rolnik nie zgłosi wniosku do gminy, a złoży wniosek w aplikacji otrzyma protokół.

Do wypełnienia wniosku o szacowanie strat potrzebne będzie:

Kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023.

Skip to content