Informacją dla mieszkańców, posiadających fotowoltaikę dofinansowaną przez Gminę Chąśno

W związku z pojawiającymi się informacjami, iż umowy zawarte z PGE nie w każdym przypadku są zawarte na starych zasadach, prosimy ww. mieszkańców, aby po otrzymaniu pierwszej faktury za energię skontaktować się z PGE – nr infolinii podany na fakturze, w celu ewentualnej korekty faktury i umowy.
Monit z Gminy Chąśno o występujących nieprawidłowościach wpłynął do PGE Rzeszów w dniu 15 maja, tego dnia kolejny raz dostarczone zostały oświadczenia mieszkańców.

Skip to content