Wyniki pierwszego naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”

Województwo Łódzkie

WnioskodawcaPowiatGminaInwestycjaKwota dofinansowania
Gmina DziałoszynpajęczańskiDziałoszynRozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Działoszynie9 000 000,00 zł
Gmina SadkowicerawskiSadkowicePrzebudowa dróg w miejscowościach Bujały i Rokitnica Kąty 855 000,00 zł
   Przebudowa dróg w miejscowościach Kłopoczyn i Nowy Kłopoczyn.1 995 000,00 zł
   Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kaleń1 045 000,00 zł
Gmina BędkówtomaszowskiBędkówPoprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę i modernizację dróg lokalnych na terenie Gminy Będków.7 600 000,00 zł
Gmina  OporówkutnowskiOporówModernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczycie wraz z zagospodarowaniem  przyległego terenu.3 150 000,00 zł
   Zagospodarowanie terenu w Oporowie (centrum miejscowości gminnej).2 125 000,00 zł
Gmina AleksandrówpiotrkowskiAleksandrówBudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Aleksandrów.2 755 000,00 zł
   Budowa nowego ujęcia wody wraz z modernizacją ujęć istniejących celem zapewnienia wody dla mieszkańców gminy Aleksandrów.7 790 000,00 zł
Gmina Aleksandrów ŁódzkizgierskiAleksandrów ŁódzkiBudowa ronda na istniejącym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 71 z ulicą Pabianicką w Aleksandrowie Łódzkim.4 275 000,00 zł
Gmina Andrespolłódzki wschodniAndrespolRozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol9 994 000,00 zł
Gmina BedlnokutnowskiBedlnoModernizacja sieci dróg gminnych w Gminie Bedlno4 560 000,00 zł
Gmina BełchatówbełchatowskiBełchatów„Przebudowa drogi gminnej nr 101258E w miejscowości Korczew”2 422 500,00 zł
   „Przebudowa drogi gminnej nr 101260E w miejscowości Oleśnik”3 182 500,00 zł
Gmina BiaławieluńskiBiałaBudowa sal gimnastycznych przy Publicznych Szkołach Podstawowych w Naramicach i Młynisku w Gminie Biała.7 650 000,00 zł
Gmina Biała RawskarawskiBiała RawskaBudowa sal gimnastycznych przy szkołach wiejskich na terenie Gminy Biała Rawska.4 241 500,00 zł
   Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Białą Rawska poprzez poprawę infrastruktury drogowo –komunikacyjnej.4 386 094,98 zł
Gmina BiałaczówopoczyńskiBiałaczówModernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Białaczów9 500 000,00 zł
Gmina BielawyłowickiBielawyPrzebudowa drogi gminnej w miejscowości Emilianów.3 040 000,00 zł
Gmina BłaszkisieradzkiBłaszkiPrzebudowa drogi gminnej Gzików – Bukowina – Wrząca – Włocin9 337 946,60 zł
Gmina BolesławiecwieruszowskiBolesławiecPrzebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków9 322 257,32 zł
Gmina BolimówskierniewickiBolimówModernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Bolimów5 015 148,02 zł
   Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Kęszycach2 434 272,50 zł
Gmina BrąszewicesieradzkiBrąszewiceBudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Godynicach3 600 000,00 zł
   Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej o Gminny Dom Kultury3 012 449,26 zł
   Rozbudowa drogi gminnej nr 114140E relacji Trzcinka – Pokrzywniaki i przebudowa drogi gminnej nr 114103E relacji Brąszewice – Kosatka2 945 000,00 zł
Gmina Brójcełódzki wschodniBrójceKompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brójcach wraz z pełnym zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy Urzędzie2 250 000,00 zł
   Modernizacja drogi gminnej w Giemzowie1 900 000,00 zł
   Modernizacja drogi gminnej, ulica Folwarczna w Kurowicach1 900 000,00 zł
Gmina BrzezinybrzezińskiBrzezinyBudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeziny 450 000,00 zł
   Modernizacja (przebudowa) dróg na terenie Gminy Brzeziny2 945 000,00 zł
   Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Brzeziny 855 000,00 zł
Gmina BrzeźniosieradzkiBrzeźnioPierwszy etap racjonalizacji zaopatrzenia w wodę  oraz modernizacji dróg w Gminie Brzeźnio8 550 000,00 zł
Gmina BuczekłaskiBuczekBudowa stacji uzdatniania wody w Gucinie oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Czestkowie B  wraz z wyposażeniem przepompowni sieciowych w monitoring5 700 000,00 zł
   Rozbudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem w miejscowości Buczek3 330 000,00 zł
Gmina BudziszewicetomaszowskiBudziszewiceBudowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice8 835 000,00 zł
Gmina BurzeninsieradzkiBurzenin„Centrum Kultury i Integracji – Rynek w Burzeninie”4 450 000,00 zł
   Rozbudowa drogi gminnej Kamionka – Kol. Niechmirów5 890 000,00 zł
Gmina ChąśnołowickiChąśnoRemont dróg w Gminie Chąśno5 700 000,00 zł
Gmina CielądzrawskiCielądzBudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Sierzchowy i Sierzchowy Kolonia wraz przyłączami6 013 500,00 zł
   Modernizacja ciągu drogowego dróg gminnych w miejscowości Komorów gm. Cielądz1 900 000,00 zł
Gmina CzarnocinpiotrkowskiCzarnocinBudowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalska Wola i Biskupia Wola wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Czarnocin. 13 300 000,00 zł
Gmina CzarnożyływieluńskiCzarnożyłyRozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarnożyły5 700 000,00 zł
   Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Czarnożyły4 655 000,00 zł
Gmina CzastarywieruszowskiCzastaryBudowa lub modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Czastary7 600 000,00 zł
   Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii.2 250 000,00 zł
Gmina CzerniewicetomaszowskiCzerniewiceModernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zagóry- II etap wraz z budową sieci wodociągowej na terenie gminy Czerniewice3 800 000,00 zł
Gmina DalikówpoddębickiDalikówBudowa dróg na terenie gminy Dalików9 800 000,00 zł
Gmina DaszynałęczyckiDaszynaRozwój Turystyki i Kultury oparte o dziedzictwo Gminy Daszyna4 433 960,98 zł
Gmina DąbrowicekutnowskiDąbrowiceDostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.2 375 000,00 zł
   Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liliopol1 900 000,00 zł
   Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice wraz z przyłączeniami, modernizacja istniejącego systemu oczyszczania ścieków4 275 000,00 zł
Gmina DłutówpabianickiDłutówPrzebudowa ulicy Rzemieślniczej, Piaskowej i Ostatniej w Dłutowie4 750 000,00 zł
Gmina DmosinbrzezińskiDmosinModernizacja świetlicy środowiskowej w miejscowości Nagawki 900 000,00 zł
   Przebudowa i modernizacja dróg gminnych czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Dmosin4 940 000,00 zł
   Rozbudowa wodociągu w Woli Cyrusowej Kolonii i Kołacinie 199 500,00 zł
Gmina DobrońpabianickiDobrońRozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Markówka 11 000 000,00 zł
Gmina DobryszyceradomszczańskiDobryszyceIndywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w gminie Dobryszyce4 560 000,00 zł
Gmina DomaniewicełowickiDomaniewiceBudowa i przebudowa ulic w miejscowości Domaniewice1 900 000,00 zł
Gmina DrużbicebełchatowskiDrużbiceBudowa sali gimnastycznej w miejscowości Wadlew, Gmina Drużbice4 500 000,00 zł
   Przebudowa drogi w miejscowości Pieńki Głupickie, Gmina Drużbice 950 000,00 zł
   Przebudowa drogi Zabiełłów – Podstoła, Gmina Drużbice2 375 000,00 zł
Gmina DrzewicaopoczyńskiDrzewicaRozbudowa oczyszczalni ścieków. 12 350 000,00 zł
Gmina GalewicewieruszowskiGalewiceModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Galewicach2 850 000,00 zł
   Rewitalizacja zespołu dworsko – pałacowego z XIX w. w Galewicach.4 500 000,00 zł
Gmina GidleradomszczańskiGidleModernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gidle.1 485 000,00 zł
   Przebudowa drogi Gminnej Górki-Borki DK91 – DG112051E1 805 000,00 zł
   Przebudowa, remont dróg oraz budowa chodników na terenie Gminy Gidle.3 040 000,00 zł
Gmina GłownozgierskiGłownoBudowa stadionu2 700 000,00 zł
   Budowa żłobka1 700 000,00 zł
   Poprawa jakości wody – modernizacja i termomodernizacja SUW w Boczkach Domaradzkich, Lubiankowie, Mąkolicach,  Popowie Głowieńskim.4 750 000,00 zł
Gmina GłuchówskierniewickiGłuchówBudowa kanalizacji na odcinku Prusy-Celigów oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wysokienice8 550 000,00 zł
Gmina GodzianówskierniewickiGodzianówPrzebudowa hydroforni w miejscowości Lnisno i w miejscowości Płyćwia w gminie Godzianów.3 990 000,00 zł
   Wdrożenie kompletnego systemu do zdalnego odczytu wodomierzy na terenie gminy Godzianów. 378 000,00 zł
Gmina GomuniceradomszczańskiGomuniceRozbudowa oczyszczalni ścieków w Gomunicach w systemie zaprojektuj i wybuduj 11 526 424,37 zł
Gmina GorzkowicepiotrkowskiGorzkowicePoprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzkowice część 1.4 750 000,00 zł
   Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach4 195 728,10 zł
Gmina GoszczanówsieradzkiGoszczanówBudowa stacji uzdatniania wody wraz z zespołem urządzeń infrastruktury technicznej w miejscowości Gawłowice5 225 000,00 zł
   Rozbudowa drogi gminnej nr 114401E Goszczanów – Karolina5 415 000,00 zł
Gmina Góra Świętej MałgorzatyłęczyckiGóra Świętej MałgorzatyBudowa kompleksu sportowego w m. Góra Świętej Małgorzaty gmina Góra Świętej Małgorzaty2 435 400,00 zł
   Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Góra Świętej Małgorzaty3 711 650,00 zł
   Rozbudowa budynku Przedszkola w Górze Świętej Małgorzaty2 091 000,00 zł
Gmina GrabicapiotrkowskiGrabicaBudowa żłobka i przedszkola w Grabicy5 525 000,00 zł
   Przebudowa drogi gminnej Lubanów–Papieże2 850 000,00 zł
Gmina GrabówłęczyckiGrabówModernizacja dróg gminnych w 26 miejscowościach Gminy Grabów – 20 km.9 500 000,00 zł
Gmina I Miasto SzadekzduńskowolskiSzadekBudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy i Miasta Szadek oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szadku. 10 260 000,00 zł
Gmina InowłództomaszowskiInowłódzPrzebudowa dróg gminnych na odcinku Inowłódz – Zakościele – Liciążna – Żądłowice 11 400 000,00 zł
Gmina JeżówbrzezińskiJeżówBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży6 650 000,00 zł
   Przebudowa infrastruktury kulturalnej na placu przy Urzędzie Gminy w Jeżowie 540 000,00 zł
Gmina KamieńskradomszczańskiKamieńskBudowa i przebudowa dróg: ul. Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego, Jagiellońska, Kościuszki w Kamieńsku oraz w m. Koźniewice i Barczkowice8 075 000,00 zł
   Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńsku1 425 000,00 zł
Gmina KiełczygłówpajęczańskiKiełczygłówBudowa Hydroforni w Gminie Kiełczygłów8 550 000,00 zł
Gmina KiernoziałowickiKiernoziaModernizacja infrastruktury drogowej poprzez położenie nakładek asfaltowych i uzupełnienie poboczy tłuczniem na drogach gminnych7 362 500,00 zł
Gmina KleszczówbełchatowskiKleszczówBudowa zespołu boisk sportowych w Czyżowie8 589 551,23 zł
Gmina KlonowasieradzkiKlonowaPrzebudowa drogi gminnej nr 114005E w miejscowości Pawelce1 567 500,00 zł
   Przebudowa drogi gminnej nr 114018E.6 844 750,00 zł
Gmina KlukibełchatowskiKlukiBudowa i modernizacja dróg i chodników na terenie gminy Kluki.4 959 000,00 zł
   Budowa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Kluki 198 000,00 zł
   Rewitalizacja budynku poprzemysłowego wraz z jego otoczeniem, z przeznaczeniem na GOPS w Klukach1 105 000,00 zł
Gmina Kobiele WielkieradomszczańskiKobiele WielkiePoprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Huta Drewniana oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Kobiele Małe.9 500 000,00 zł
Gmina Kocierzew PołudniowyłowickiKocierzew PołudniowyKompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kocierzew Południowy9 247 300,00 zł
Gmina KodrąbradomszczańskiKodrąbBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin – III etap oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin3 325 000,00 zł
Gmina Koluszkiłódzki wschodniKoluszkiPrzebudowa drogi Wierzchy- Świny4 750 000,00 zł
Gmina KonopnicawieluńskiKonopnicaBudowa kładki na rzece Oleśnica w ciągu drogi gminnej nr 114212E wraz z przebudową dróg w miejscowości Mała Wieś6 650 000,00 zł
   Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rychłocice i Mała Wieś1 900 000,00 zł
Gmina Konstantynów ŁódzkipabianickiKonstantynów ŁódzkiBudowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi  w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 12 000 000,00 zł
Gmina KowiesyskierniewickiKowiesyModernizacja wiaduktu drogowego w miejscowości Michałowice1 900 000,00 zł
   Rozbudowa drogi gminnej Nr 115153E Lisna – Palinek – Chrzczonowice2 280 000,00 zł
   Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Kowiesy2 125 000,00 zł
Gmina KrośniewicekutnowskiKrośniewiceBudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krzewie gm. Krośniewice2 975 570,06 zł
   Przebudowa drogi gminnej Nr 102830E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do skrzyżowania z drogą wewnętrzną Gminy Krośniewice3 324 635,69 zł
Gmina KrzyżanówkutnowskiKrzyżanówBudowa przedszkola gminnego Krzyżanowie4 250 000,00 zł
Gmina KsawerówpabianickiKsawerówRozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów 10 768 250,00 zł
Gmina KutnokutnowskiKutnoPrzebudowa i rozbudowa dróg będących w zarządzie Wójta gminy Kutno6 650 000,00 zł
   Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej i mieszkalnego przy ul. Krośniewickiej 41 w Kutnie1 700 000,00 zł
Gmina Lgota WielkaradomszczańskiLgota WielkaModernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część II6 128 129,04 zł
   Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część III4 745 250,00 zł
Gmina Lipce ReymontowskieskierniewickiLipce ReymontowskieRozwój elektromobilności w gminie Lipce Reymontowskie3 600 000,00 zł
Gmina LubochniatomaszowskiLubochniaBudowa kanalizacji sanitarnej w m. Luboszewy w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz, Lubochenek, Luboszewy.1 764 798,00 zł
   Rozbudowa drogi gminnej nr 116262E (ul. Bogusławskiego, Plac Władysława Jagiełły) w miejscowości Lubochnia Dworska.5 664 050,00 zł
Gmina LutomierskpabianickiLutomierskBudowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk8 954 000,00 zł
   Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla szkół podstawowych w Gminie Lutomiersk 440 000,00 zł
Gmina LututówwieruszowskiLututówPrzebudowa drogi nr. 118305E Swoboda- Kłoniczki dł. 970m. 712 516,96 zł
   Przebudowa dróg w Gminie Lututów: Hipolity-Kijanice, Swoboda, Knapy i Knapy-Wandalin.1 409 798,01 zł
   Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na ul. Piaski, ul. Wieluńskiej i ul. Złoczewskiej  z przepompowniami i przyłączami w formule „zaprojektuj i wybuduj”.6 877 677,00 zł
Gmina ŁadziceradomszczańskiŁadziceBudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Wierzbica (etap III) 11 400 000,00 zł
Gmina ŁaniętakutnowskiŁaniętaBudowa kompleksu GOKiS6 300 000,00 zł
   Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Klonowcu Wielkim1 800 000,00 zł
Gmina ŁaskłaskiŁaskBudowa sieci wodociągowej w turystyczno – rekreacyjnej miejscowościach Rokitnica i Aleksandrówek w Dolinie Rzeki Grabi.3 325 000,00 zł
Gmina ŁęczycałęczyckiŁęczycaCzyste powietrze – OZE w Gminie Łęczyca – etap II4 750 000,00 zł
   Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń – wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Łęczyca3 400 000,00 zł
Gmina Łęki SzlacheckiepiotrkowskiŁęki Szlacheckie,, Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Łęki szlacheckie.”3 800 000,00 zł
   Budowa hali sportowej w miejscowości Trzepnica3 600 000,00 zł
Gmina ŁowiczłowickiŁowiczBUDOWA DWÓCH BOISK SPORTOWYCH WIELOFUNKCYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOWICZ – PRZY SP W ZIELKOWICACH ORAZ PRZY SP W DĄBKOWICACH DOLNYCH1 297 500,00 zł
   ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIADA NA TERENIE GMINY2 460 000,00 zł
Gmina ŁubnicewieruszowskiŁubnicePrzebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Łubnice oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójcin, Dzietrzkowice i Łubnice.8 550 000,00 zł
Gmina ŁyszkowicełowickiŁyszkowiceBudowa oświetlenia ulicznego w gminie Łyszkowice w miejscowościach: Seligów, Uchań Górny, Łyszkowice ul. Kwiatowa, Wrzeczko. 251 802,00 zł
   Budowa urządzenia wodnego – studni nr 2 w m. Trzcianka wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 199 500,00 zł
   Modernizacja – przebudowa dróg w gminie Łyszkowice1 140 000,00 zł
Gmina MakówskierniewickiMakówModernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Maków.1 800 000,00 zł
   Przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej na potrzeby Makowskiego Centrum Kultury3 150 000,00 zł
Gmina MasłowiceradomszczańskiMasłowicePrzebudowa dróg na terenie gminy Masłowice5 700 000,00 zł
   Rozbudowa i dostosowanie infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Masłowice.3 697 500,00 zł
Gmina Miasta GłownozgierskiGłownoRozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna2 850 000,00 zł
   Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem w sąsiedztwie placówek oświatowych na terenie miasta Głowna4 560 000,00 zł
Gmina Miasto OzorkówzgierskiOzorkówModernizacja 3 kamienic znajdujących się w obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków2 070 000,00 zł
   Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie1 020 000,00 zł
   Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta-budowa i modernizacja  infrastruktury drogowej.5 985 000,00 zł
Gmina Miasto SieradzsieradzkiSieradzPrzebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy w Sieradzu4 275 000,00 zł
   Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury 13 500 000,00 zł
Gmina Miasto Skierniewice  Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie kompleksowej wymiany infrastruktury oświetlenia ulicznego na osiedlu Widok w Skierniewicach4 140 000,00 zł
   Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach. 28 478 098,23 zł
Gmina Miasto Tomaszów MazowieckitomaszowskiTomaszów MazowieckiWymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia. 18 900 000,00 zł
Gmina Miasto ZgierzzgierskiZgierzPrzebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu4 500 000,00 zł
   Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu8 100 000,00 zł
Gmina MniszkówopoczyńskiMniszkówBudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie.3 600 000,00 zł
   Przebudowa i remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Prucheńsko Małe, Małe Końskie, Strzelce oraz Radonia.1 700 000,00 zł
Gmina MokrskowieluńskiMokrskoRozbudowa dróg gminnych w m. Komorniki-Lipie oraz Orzechowiec-Poręby-Komorniki9 000 000,00 zł
Gmina MoszczenicapiotrkowskiMoszczenica„Rozbudowa drogi gminnej w Gazomi Starej, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie”4 750 000,00 zł
   „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Srocku poprzez budowę skrzydła oraz przebudowę istniejącego budynku”4 250 000,00 zł
Gmina NieborówłowickiNieborówBudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nieborów3 038 000,00 zł
   Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieborów.3 960 000,00 zł
Gmina Nowa BrzeźnicapajęczańskiNowa BrzeźnicaBudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dworszowice Kościelne w Gminie Nowa Brzeźnica.4 750 000,00 zł
Gmina Nowe OstrowykutnowskiNowe OstrowyModernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy.7 220 000,00 zł
Gmina Nowosolnałódzki wschodniNowosolnaTu mieszkam, tu żyję5 400 000,00 zł
Gmina Nowy KawęczynskierniewickiNowy KawęczynPrzebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna3 325 000,00 zł
   Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na terenie Gminy Nowy Kawęczyn2 850 000,00 zł
Gmina OpocznoopoczyńskiOpocznoBudowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie-Gmina Opoczno wniosek III5 000 000,00 zł
Gmina OsjakówwieluńskiOsjakówBudowa kanalizacji sanitarnej w m. Raduczyce, Dębina, Felinów i Osjaków i zbiornika uśredniającego dla ścieków i osadów dowożonych5 035 000,00 zł
   Budowa targowiska w Osjakowie wraz z infrastrukturą1 495 000,00 zł
   Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ulicy Wieluńskiej i Spacerowej w Osjakowie2 470 000,00 zł
Gmina OstrówekwieluńskiOstrówek„ Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku”2 685 000,00 zł
   „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzynno, Rudlice – Etap II”4 789 586,39 zł
   Przebudowa drogi gminnej nr 114055E odcinek od drogi powiatowej nr 4537E do granicy Gminy Lututów3 029 915,93 zł
Gmina OzorkówzgierskiOzorkówPRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI LEŚMIERZ WRAZ Z BUDOWĄ ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ4 275 000,00 zł
   ROZBUDOWA SUW SOKOLNIKI LAS 475 000,00 zł
Gmina PabianicepabianickiPabianiceModernizacja dróg na terenie Gminy Pabianice. 11 162 500,00 zł
Gmina PajęcznopajęczańskiPajęcznoBudowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Parku 1000-lecia w Pajęcznie3 009 350,69 zł
   Przebudowa i remonty dróg w Gminie Pajęczno3 166 293,19 zł
   Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pajęcznie2 523 913,77 zł
Gmina ParadyżopoczyńskiParadyżRemont drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Paradyż – Przyłęk- granica gminy Paradyż/Żarnów9 069 401,00 zł
Gmina ParzęczewzgierskiParzęczewPrzebudowa układu komunikacyjnego na drogach gminnych nr 120276E, 120277E, 120289E wokół projektowanego zbiornika retencyjnego Tkaczewska Góra – etap I. 10 145 049,10 zł
Gmina PątnówwieluńskiPątnówBudowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice.6 330 700,00 zł
   Rozbudowa drogi gminnej nr 117171E  Pątnów-Warszawka. 622 000,00 zł
Gmina PęczniewpoddębickiPęczniewPrzebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pęczniew, w tym aktualizacja i przygotowanie niezbędnej dokumentacji.3 325 000,00 zł
   Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pęczniew, w tym opracowanie dokumentacji.3 301 250,00 zł
Gmina PiątekłęczyckiPiątekModernizacja stadionu miejskiego wraz z rozbudową kompleksu sportowego „Orlik” oraz rewitalizacja parku miejskiego w Piątku 4 450 000,00 zł
Gmina PoddębicepoddębickiPoddębiceRozbudowa ulic: Jałowcowej, Gajowej i Wiejskiej w Poddębicach7 033 945,51 zł
   Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach2 439 436,69 zł
Gmina PoświętneopoczyńskiPoświętneModernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Poświętne3 942 500,00 zł
   Termomodernizacja budynku szkoły i biblioteki w Dębie3 150 000,00 zł
Gmina PrzedbórzradomszczańskiPrzedbórzBudowa drogi w miejscowości Wymysłów 475 000,00 zł
   Budowa odcinka drogi gminnej ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu1 152 055,50 zł
   Remont drogi gminnej Nr 112458E i Nr 112457E od skrzyżowania z drogą powiatową Nr P3910E do skrzyżowania z drogą powiatową P3911E (Przedbórz – Policzko – Gepnerów)1 615 000,00 zł
Gmina RadomskoradomszczańskiRadomskoBudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Klekowiec wraz z włączeniem w sieć wodociągową na terenie gminy Gidle7 600 000,00 zł
Gmina Rawa MazowieckarawskiRawa MazowieckaPoprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rawa Mazowiecka.7 600 000,00 zł
   Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka.4 750 000,00 zł
Gmina RegnówrawskiRegnówModernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Regnów 143 897,00 zł
   Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Rylsk Mały 495 334,36 zł
   Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Regnowie.2 378 606,38 zł
Gmina RęcznopiotrkowskiRęcznoMODERNIZACJA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RĘCZNO-NOWINKI3 800 000,00 zł
   MODERNIZACJA UJĘCIA WODY W RĘCZNIE2 850 000,00 zł
Gmina RogówbrzezińskiRogówBudowa stacji uzdatniania wody z rozbudową sieci wodociągowej w gminie Rogów.3 135 000,00 zł
   Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Rogów8 075 000,00 zł
Gmina RokicinytomaszowskiRokicinyBudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rokicinach 12 240 000,00 zł
Gmina RozprzapiotrkowskiRozprzaBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozprza i Niechcice5 700 000,00 zł
Gmina RusiecbełchatowskiRusiec„Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu”4 000 000,00 zł
   „Przebudowa drogi gminnej nr 101008E w miejscowości Dąbrówki Kobylańskie” 617 500,00 zł
   „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec”2 517 500,00 zł
Gmina RząśniapajęczańskiRząśniaUzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jedno rodzinnej w miejscowości Rząśnia poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.5 000 000,00 zł
Gmina RzeczycatomaszowskiRzeczycaStworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w gminie Rzeczyca 11 000 000,00 zł
Gmina Rzgówłódzki wschodniRzgówBudowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów2 280 000,00 zł
   Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Szkolnej w Rzgowie6 175 000,00 zł
   Przebudowa ul. Wąwozowej w Rzgowie1 425 000,00 zł
Gmina SędziejowicełaskiSędziejowice„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice”8 999 350,00 zł
Gmina SiemkowicepajęczańskiSiemkowiceRewitalizacja Zabytkowego Dworu Obronnego i Parku w Siemkowicach6 750 000,00 zł
Gmina SieradzsieradzkiSieradzBudowa budynku Biblioteki Publicznej w Charłupi Małej wraz z budowa niezbędnej infrastruktury technicznej2 430 000,00 zł
   Przebudowa Drogi Gminnej Bogumiłów-Dąbrówka6 650 000,00 zł
Gmina SkierniewiceskierniewickiSkierniewicePrzebudowa infrastruktury drogowej  na terenie Gminy Skierniewice4 750 000,00 zł
Gmina SkomlinwieluńskiSkomlinBudowa sali sportowej (gimnastycznej) przy Szkole Podstawowej w Skomlinie7 533 135,00 zł
Gmina SławnoopoczyńskiSławnoBudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno – Etap I4 731 000,00 zł
Gmina SłupiaskierniewickiSłupiaPrzebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupi oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Winna Góra4 750 000,00 zł
   Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Winna Góra 950 000,00 zł
Gmina SokolnikiwieruszowskiSokolnikiBudowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy8 493 000,00 zł
Gmina StrykówzgierskiStrykówBudowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą 11 400 000,00 zł
Gmina StrzelcekutnowskiStrzelceBudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Strzelce9 849 125,00 zł
Gmina Strzelce WielkiepajęczańskiStrzelce WielkieModernizacja sali gimnastycznej  w Strzelcach Wielkich oraz budowa małej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w miejscowości Wiewiec5 310 000,00 zł
   Przebudowa trzech dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach a) Antonina; b) Dębowiec Wielki; c) Strzelce Wielkie ul. Piłsudskiego2 280 000,00 zł
Gmina SulejówpiotrkowskiSulejówKompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów -etap I 10 220 100,00 zł
Gmina SulmierzycepajęczańskiSulmierzyceBudowa 100 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sulmierzyce2 850 000,00 zł
   Budowa budynku kuchni przy żłobku w msc. Sulmierzyce.2 125 000,00 zł
   Rozbudowa drogi gminnej nr 109263E w msc. Sulmierzyce.2 960 184,00 zł
Gmina SzczercówbełchatowskiSzczercówRozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Szczerców5 000 000,00 zł
Gmina Tomaszów MazowieckitomaszowskiTomaszów MazowieckiRozwój gospodarki turystycznej w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w m. Smardzewice8 000 000,00 zł
Gmina Tuszynłódzki wschodniTuszynPoprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie. 10 450 000,00 zł
Gmina UjazdtomaszowskiUjazdBudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ujazd ul. Antolin, Przesiadłów i Skrzynki 811 105,60 zł
   Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Ujeździe7 188 894,40 zł
Gmina UniejówpoddębickiUniejówPoprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowej.4 500 000,00 zł
Gmina WartasieradzkiWarta„Remont drogi gminnej Proboszczowice – Ustków o długości 5,50  km, szerokości jezdni 7m”.2 850 000,00 zł
   Remont drogi Lasek – Pierzchnia Góra o długości 5,5 km4 270 000,00 zł
Gmina WartkowicepoddębickiWartkowiceBudowa budynku pasywnego Urzędu Gminy Wartkowice9 300 000,00 zł
Gmina WidawałaskiWidawaBudowa sali sportowej w systemie budynku pasywnego przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu.3 115 220,00 zł
   Przebudowa drogi gminnej Las Zawadzki – Chociw1 797 400,00 zł
   Przebudowa drogi w miejscowości Widawa ul. Rocha 735 300,00 zł
Gmina WielgomłynyradomszczańskiWielgomłynyTermomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Wielgomłyny6 503 631,00 zł
   Zakup ekologicznego autobusu i ciągnika rolniczego 947 750,00 zł
Gmina WieruszówwieruszowskiWieruszówRewitalizacja wieruszowskiego Rynku.4 200 000,00 zł
Gmina WierzchlaswieluńskiWierzchlasBudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wierzchlesie5 560 350,00 zł
   Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Wierzchlas2 838 600,00 zł
Gmina WitoniałęczyckiWitoniaRemont drogi  gminnej nr 102223E w miejscowości Anusin, gmina Witonia1 330 000,00 zł
   Remont drogi gminnej nr 104326E w m. Romartów, gmina Witonia.1 710 000,00 zł
Gmina WodzieradyłaskiWodzieradyModernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady7 362 286,00 zł
   Przebudowa i rozbudowa SUW w Kwiatkowicach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup agregatu prądotwórczego do SUW w Marianowie. 2 597 390,00 zł
Gmina Wola KrzysztoporskapiotrkowskiWola KrzysztoporskaBudowa zespołu boisk w miejscowości Gomulin1 265 500,00 zł
   Rewitalizacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Bogdanów 490 980,00 zł
Gmina WolbórzpiotrkowskiWolbórzPoprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Wolbórz poprzez przebudowę i modernizację ujęć wody wraz ze zdalnym monitorowaniem jej zużycia4 900 000,00 zł
Gmina WróblewsieradzkiWróblewBudowa sali spotkań dla mieszkańców wsi Kobierzycko wraz z zapleczem i garażem dla samochodów bojowych dla OSP Kobierzycko1 500 000,00 zł
   Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wróblew4 997 000,00 zł
   Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków oraz doposażenie oczyszczalni ścieków i wodociągów. 775 851,00 zł
Gmina ZadzimpoddębickiZadzimWymiana źródła ciepła z montażem paneli fotowoltaicznych  oraz modernizacją energetyczną budynku Zespołu Szkół w Zadzimiu.9 262 500,00 zł
Gmina ZapolicezduńskowolskiZapolicePrzebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu 10 800 000,00 zł
Gmina ZdunyłowickiZdunyPrzebudowa dróg na terenie Gminy Zduny 11 544 875,00 zł
Gmina Zduńska WolazduńskowolskiZduńska WolaBudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w miejscowości Wojsławice i Korczew gmina Zduńska Wola 10 616 000,00 zł
Gmina ZelówbełchatowskiZelówBudowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetleniowej na terenie miasta i gminy Zelów 675 000,00 zł
   Budowa nawierzchni dróg na terenie Miasta i Gminy Zelów5 890 000,00 zł
   Przebudowa kotłowni miejskiej w Zelowie 900 000,00 zł
Gmina ZgierzzgierskiZgierzPrzebudowa drogi gminnej nr 120352E od drogi powiatowej nr 5105E oraz drogi wewnętrznej działka nr ewid. 353 obręb Dzierżązna2 375 000,00 zł
   Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Besiekierzu Rudnym wraz z adaptacją pomieszczeń na sale dydaktyczne.3 150 000,00 zł
Gmina ZłoczewsieradzkiZłoczewEko-Szkoła – termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złoczewie.2 879 000,00 zł
   Przebudowa placu w obrębie ulic: Przechodnia, Opłotki, Jana Kilińskiego i Starowieluńskiej.6 744 000,00 zł
Gmina ŻarnówopoczyńskiŻarnówRozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie9 500 000,00 zł
Gmina ŻelechlinektomaszowskiŻelechlinekPrzebudowa boiska w miejscowości Radwanka 391 659,17 zł
   Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap II7 278 925,77 zł
Gmina ŻychlinkutnowskiŻychlinBudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w północnej części Miasta Żychlina 9 400 000,00 zł
Gmina ŻytnoradomszczańskiŻytnoPrzebudowa  ulic: Krótka, Malczewskiej ,Łąkowa ,Kąpielowa, Partyzantów, Leśna i Traktorowa  oraz placów wraz z odwodnieniem  w miejscowości Żytno1 501 000,00 zł
   Przebudowa i remont drogi  Maluszyn-Kąty-Sudzinek-Sudzin.2 707 500,00 zł
   Przebudowa ulic w miejscowości Silniczka. 902 500,00 zł
Miasto BełchatówbełchatowskiBełchatówBudowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie 18 000 000,00 zł
Miasto BrzezinybrzezińskiBrzezinyBudowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach9 000 000,00 zł
Miasto KutnokutnowskiKutnoBudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni na terenie miasta Kutno 24 300 000,00 zł
Miasto ŁęczycałęczyckiŁęczycaBudowa kompostowni odpadów zielonych oraz zakup przydomowych kompostowników dla mieszkańców Łęczycy3 280 000,00 zł
   Przebudowa dwóch ulic w Łęczycy2 339 059,60 zł
Miasto ŁowiczłowickiŁowiczPrzebudowa ul. Mostowej  z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej w Łowiczu 21 850 000,00 zł
Miasto Łódź  Rozbudowa / przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj 61 750 000,00 zł
   Rozbudowa ul Pomorskiej na odc. od projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1 do ul Mileszki oraz ul Mileszki na odc. od ul Pomorskiej do ul Bratkowej 16 150 000,00 zł
Miasto PabianicepabianickiPabianicePrzebudowa Starego Rynku w Pabianicach – tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej4 500 000,00 zł
Miasto Piotrków Trybunalski  Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z infrastrukturą w Piotrkowie Trybunalskim 26 745 275,90 zł
Miasto RadomskoradomszczańskiRadomskoModernizacja infrastruktury drogowej w Radomsku 29 889 246,05 zł
Miasto Rawa MazowieckarawskiRawa MazowieckaModernizacja ulic Gąsiorowskiego, Braci Świderskich, A. Urbańskiego oraz Jeżowskiej w Rawie Mazowieckiej3 705 000,00 zł
Miasto Zduńska WolazduńskowolskiZduńska WolaBudowa drogi od ul. Stefana Złotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli7 600 000,00 zł
Powiat Bełchatowskibełchatowski Zakup taboru z napędem niskoemisyjnym Euro 6d.4 250 000,00 zł
Powiat Brzezińskibrzeziński „Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Brzezińskiego”8 075 000,00 zł
   „Remont dróg powiatowych Powiatu Brzezińskiego”5 700 000,00 zł
   Poprawa efektywności energetycznej budynków położonych na terenie  Szpitala w Brzezinach1 800 000,00 zł
Powiat Kutnowskikutnowski Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E 16 150 000,00 zł
Powiat Łaskiłaski Przebudowa drogi powiatowej nr 2308E w miejscowości Patoki4 655 000,00 zł
   Remont wraz z kompleksową termomodernizacją zabytkowego dworu w Ostrowie wpisanego do rej. zabytków pod poz. 379/A8 955 000,00 zł
Powiat Łęczyckiłęczycki Remont drogi powiatowej nr 2506E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Topola Królewska – Radzyń 13 572 110,81 zł
Powiat ŁowickiłowickiŁowiczPoprawa jakości usług społecznych poprzez budowę siedziby PCPR i Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu z infrastrukturą interwencji kryzysowej5 000 000,00 zł
Powiat Łódzki Wschodniłódzki wschodni „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn”9 585 936,60 zł
   „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce”4 750 000,00 zł
Powiat Opoczyńskiopoczyński Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym5 400 000,00 zł
   Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3112E, 4329E, 3106E, 3111E na terenie powiatu opoczyńskiego9 405 000,00 zł
Powiat PabianickipabianickiPabianiceBudowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21 10 348 245,00 zł
Powiat Pajęcznopajęczański Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3515E w miejscowości Strzelce Wielkie.2 375 000,00 zł
   Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Pajęcznie wraz z  pełnym wyposażeniem 10 625 000,00 zł
Powiat PiotrkowskipiotrkowskiGorzkowiceRozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami.9 405 000,00 zł
  SulejówRozbudowa drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagiełły i ul. Klasztorna4 655 000,00 zł
Powiat Poddębickipoddębicki Spotkajmy się na drogach Powiatu Poddębickiego – budowa, przebudowa i remont infrastruktury drogowej 14 982 165,00 zł
Powiat Radomszczańskiradomszczański Przebudowa drogi powiatowej nr 3907E ul. Szkolna w m. Borzykowa 425 000,00 zł
Powiat RawskirawskiRawa Mazowiecka„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu rawskiego”4 702 500,00 zł
Powiat Sieradzkisieradzki Przebudowa drogi powiatowej nr 1708E Brąszewice-Pipie 14 250 000,00 zł
Powiat SkierniewickiskierniewickiSkierniewicePrzebudowa drogi powiatowej nr 1320E na odcinku od granicy z powiatem brzezińskim w kierunku miejscowości Słupia4 655 000,00 zł
Powiat Tomaszowskitomaszowski „Modernizacja budynku internatu  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat”4 080 000,00 zł
   „Modernizacja ciągów pieszych w ciągach dróg powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim”5 747 055,83 zł
Powiat Wieluńskiwieluński Przebudowa drogi powiatowej Nr 4512E Toplin – Mokrsko przez miejscowość Wróblew wraz z budową zjazdów9 790 432,46 zł
   Przebudowa drogi powiatowej nr 4531E w m. Małyszyn4 852 678,32 zł
Powiat Wieruszowskiwieruszowski Odnawialne źródła energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Wieruszowskiego1 047 850,00 zł
Powiat Zduńskowolskizduńskowolski Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby-Piaski – etap I i III oraz nr 1765E na odcinku Piaski-Beleń-Strońsko 11 944 766,00 zł
   Rozbudowa Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi4 490 000,00 zł
Powiat Zgierskizgierski Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy.5 000 000,00 zł
Województwo Łódzkie  Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – modernizacja dróg wojewódzkich w celu zwiększenia dostępności do sieci kolejowej i PKS. 66 832 500,00 zł
   Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup autobusów hybrydowych. 27 200 000,00 zł
Związek Gmin Regionu KutnowskiegokutnowskiKutnoRozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego5 000 000,00 zł
Suma Końcowa   1 858 711 177,37 zł
Skip to content