Szkolenie: „Zasady ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych – zbiegi umów zleceń”

Termin: środa, 27 października 2021 r. (środa), godz. 10:00-11:30

Zapisy:

Spotkanie odbędzie się ON-LINE na platformie Webex Meeting. 

Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są do 26 października br. do godz. 13:00 pod adresem e-mailowym: szkolenia_lodz@zus.pl . Przy zapisie prosimy, aby wskazali Państwo swoje dane osobowe:

  • imię i nazwisko
  • adres e-mail

Prosimy także, aby wypełnili Państwo i odesłali na ww. adres e-mailowy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą stanowi załącznik. Jest to warunek niezbędny do  wzięcia udziału w szkoleniu.

W szkoleniu mogą wziąć udział wszyscy klienci, bez względu na miejsce zamieszkania.

Więcej informacji: https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia/-/event/1/zasady-ustalania-obowiazku-ubezpieczen-spolecznych-zbiegi-umow-zlecen/4250334

Skip to content