Informacje dotyczące wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego powstałego w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków

W dniach od 17.05.2021 r. – 07.06.2021 r. (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w Starostwie Powiatowym w Łowiczu, ul, Stanisławskiego 30a w sali konferencyjnej w godzinach 9.00 – 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo – kartograficznego dla gminy Chąśno powstały w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Niestawiennictwo w terenie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania.

Skip to content