„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chąśno w 2018 roku”

Zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chąśno w 2018 r.” zostało sfinansowane ze  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wysokość dofinansowania w kwocie 49.258,00 – do 90% wartości kosztu całkowitego zadania, ze środków własnych Gminy Chąśno – 5.476,96  zł. Koszt całkowity zadania 54.732,96 zł.

www.zainwestujwekologie.pl

Skip to content