90-lecie OSP Przemysłów

OSP Przemysłów 1 września 2018 roku świętowało 90-lecie istnienia. Początek uroczystości miał miejsce o godzinie 12:00 w kościele parafialnym w Złakowie Kościelnym gdzie została odprawiona msza święta. Dalsze uroczystości odbywały się w remizie jubileuszowego OSP, podczas których m.in. odznaczono najbardziej zasłużonych strażaków. Uroczystości uświetniła orkiestra dęta z Łyszkowic.

Przekazanie sprzętu dla jednostek OSP

W dniu 30 sierpnia 2018 roku dokonano uroczystego przekazania sprzętu dla jednostek OSP Przemysłów i OSP Wyborów. Druhowie otrzymali po jednej torbie ratowniczej, natomiast jednostka z Przemysława otrzymała dodatkowo agregat hydrauliczny. Zakup sprzętu został współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

 

Realizowane projekty

Gmina Chąśno, realizuje następujące projekty współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego:

1.    „Integracja jako wieloaspektowy proces scalania mieszkańców sołectwa Karsznice Duże”,

2.   „Budowa altany rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Sierżniki”.

Strony