Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Błędowie.

Zadanie pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Błędowie”

Beneficjent: Gmina Chąśno

Wartość ogólna zadania: 64 040 zł

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości: 60 000 zł

W ramach projektu powstała altanka wraz ze stołami i ławkami dla uczniów do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Na altanie zamontowano stację meteorologiczną, a obok altany stanął zbiornik na deszczówkę. Wokół altanki i na całym terenie szkoły powstały nasadzenia. Uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w tworzeniu zielnika i warzywnika oraz pomagali w sadzeniu drzew. Dzięki dofinansowaniu na terenie szkoły spotkać można wiele różnych krzewów, bylin, drzew oraz innych roślin. Na terenie szkoły postawiono 8 ławek, które umożliwiają spędzanie czasu  na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody. Do dyspozycji społeczności szkolnej są również leżaki z nadrukowanymi ekologicznymi hasłami. Na obszarze punktu dydaktycznego stoją tablice dydaktyczne, które tworzą ścieżkę edukacyjną i informują o nasadzeniach czy zwierzętach, które można dostrzec w okolicach szkoły. W pobliżu łąki kwietnej stoi domek dla owadów, a na terenie szkoły można znaleźć jeszcze budki dla ptaków, karmniki i poidełka. Przy warzywniku umieściliśmy kompostownik, a większość roślin oznaczona jest tabliczkami. W ramach zadania zakupiono również pomoce dydaktyczne – przewodniki i atlasy służące do rozpoznawania roślin, owadów oraz ptaków oraz książki o tematyce ekologicznej. Do dyspozycji uczniów są również lupy.

Strona www funduszu: www.wfosigw.lodz.pl

Skip to content