NABÓR KANDYDATÓW NA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH

Informujemy, iż Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi ogłosił nabór kandydatów na urzędnika wyborczego w gminach: gm. Kutno, gm. Nowe Ostrowy, gm. Łask, gm. Chąśno, gm. Poddębice oraz m. Łódź.

Aktualna kadencja urzędników wyborczych w ww. gminach kończy się w czerwcu 2024 r.

Link do naboru: 1713340310_informacja-o-naborze-kandydatow-na-urzednika-wyborczego2024-czerwieclodz.pdf (kbw.gov.pl)

Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych wraz z kopią dyplomu studiów wyższych (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) przyjmowane są przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi w terminie do dnia 17 maja 2024 r. Zgłoszenie można przesłać na adres e-mail lodz@kbw.gov.pl, a następnie oryginały dokumentów pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Delegatury KBW w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Skip to content