Poprawa efektywności energetycznej budynków

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, dotyczącymi:

  1. Obowiązujących przepisów i procedur w obszarze charakterystyki energetycznej budynków.
  2. Podstawowej wiedzy technicznej w tym obszarze, umożliwiającej obywatelom podjęcie
    decyzji o działaniach, które w sposób możliwie jak najbardziej efektywny (optymalnym
    zarówno pod względem technicznym, jak i kosztów) przyniosą oczekiwane rezultaty.
  3. Dostępnych programów finansowych, wspierających poprawę charakterystyki energetycznej
    budynków, wraz z warunkami ich wykorzystania.

Szersze informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow

W zakładce tej znajdą Państwo informacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy
technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli
w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków.

Skip to content