Uwaga ważne!

Urząd Gminy Chąśno, informuje że na terenie gminy Chąśno pojawiła się firma która proponuje odpłatny odbiór odpadów rolniczych typu folia rolnicza, sznurki, siatki, opakowania po nawozach i Big Bag. Jest to firma, która działa bez porozumienia z Urzędem Gminy Chąśno i oferuje odpłatny odbiór odpadów, który będzie ponosił rolnik. Urząd Gminy Chąśno nie będzie zwracał poniesionych kosztów. Urząd Gminy Chąśno planuje zbiórkę odpadów w 2022 r. na podstawie złożonych wniosków.

Skip to content