Szkody spowodowane przez burzę

W związku z nawałnicą, która przeszła przez naszą gminę (burza z silnym wiatrem), która spowodowała znaczne straty materialne w Państwa gospodarstwach, prosimy, aby uszkodzenia budynków mieszkalnych  i inwentarskich zgłaszać bez zbędnej zwłoki do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chąśnie osobiście bądź telefonicznie pod nr 46 838 14 25  lub 46 838 14 23 wew 11.

Oszacowanie strat będzie podstawą do wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego o przyznanie dotacji celowej.

Skip to content