Konferencja „Scalenia gruntów w województwie łódzkim”

 20 maja 2021 roku, odbyła się zdalna konferencja zorganizowana przez Departament Geodezji, Kartografii i Geologii oraz Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi poświęcona scalaniu gruntów w województwie łódzkim. Wzięły w niej udział władze samorządowe, pracownicy miast i gmin naszego regionu.
Wszystkich uczestników przywitał Pan Andrzej Górczyński Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Mówił o modernizacji i rozwoju rolnictwa, o znaczeniu małych retencji, budowie i remontach dróg lokalnych. Podkreślił wagę dostępności do nowoczesnych środków produkcji, organizacji sprzedaży bezpośredniej przez rolników, inwestycjach w rozwój rynków lokalnych, promocji produkcji ekologicznej, rozwoju turystyki na obszarach rolniczych.
Wielki wpływ na rozwój tych dziedzin ma zintensyfikowanie procesu scalania gruntów. A możliwe to jest głównie przy zwiększeniu możliwości finansowania ze środków krajowych i PROW.
Następnie pracownicy Wojewódzkiego Biura Geodezji przybliżyli uczestnikom:

  • prace urządzeniowo-rolne,
  • proces scalenia gruntów,
  • korzyści i efekty poscaleniowe,
  • doświadczenia scaleniowe z krajów Europy Zachodniej.

Przedstawiciele Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich przedstawili podsumowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ze Środków Europejskich na lata 2014-2020 oraz został omówiony okres przejściowy 2021 -2022.

Efekty scaleń gruntów w województwie łódzkim

Prace urządzeniowo-rolne w województwie łódzkim

Podsumowanie PROW 2014-2020

Skip to content