Budowa instalacji fotowoltaicznej w kompleksie sportowo rekreacyjnym

             Zadanie pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej w kompleksie sportowo rekreacyjnym” dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość całkowita zadania – 51.119,29 zł, z czego dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 40.000,00 zł.

Opis zakresu projektu: realizowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Chąśnie – stanowiącego infrastrukturę publiczną. Teren obejmuje boisko oraz szatnię. Instalacja fotowoltaiczna zostanie przyłączona do sieci energetycznej kompleksu. Energia elektryczna wyprodukowana z instalacji zostanie zużyta na potrzeby własne. Nadwyżki wyprodukowanej energii zostaną oddane do sieci energetycznej i odebrane w ramach opustu

www.zainwestujwekologie.pl

     

Skip to content