SOŁTYS NA PLUS Województwa Łódzkiego

Dzień Sołtysa już na stałe wpisał się w kalendarz uroczystości Województwa Łódzkiego.

To święto tych, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu w życie społeczności wiejskich tworzą obraz i wizerunek polskiej wsi. Ich praca społeczna kształtuje tożsamość regionalną, wzmacnia więzi między mieszkańcami i lokalnymi władzami.

Zachęcamy do rejestracji i podania swoich danych kontaktowych na stronie http://soltys.lodzkie.pl  Pozwoli to na nawiązanie lepszej współpracy między Urzędem Marszałkowskim a Sołtysami, w tym przekazaniu przy okazji Dnia Sołtysa listów okolicznościowych oraz drobnych upominków.

Województwo Łódzkie chcąc docenić rolę Sołtysów w naszym regionie zaprasza do udziału w konkursie „SOŁTYS NA PLUS Województwa Łódzkiego”. Od 11 marca do 30 kwietnia 2021 roku przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów do tego tytułu. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://konkurs-soltys.lodzkie.pl/

Skip to content