Ogólnopolski konkurs „Sposób na Sukces” – XXI edycja

XXI edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. na adres jak w §6 ust. 7 Regulaminu.

Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku.

Karty zgłoszenia uziału w konkursie wraz z wymaganymi załącznikami, które stanowią integralną część zgłoszenia, można składać w wersji papierowej i elektronicznej bezpośrednio do Centum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów z dopiskiem: Konkurs „Sposób na sukces” lub do wojewódzkiego ośrodka doradzctwa roliczego właściwego dla mniejsca realizowanego przedsięwzięcia. 

Osoby do kontaktu ze strony Centrum, w razie ewentualnych pytań:

– Małgorzata Pucek. 22-125 62 12, lub 517 111 507 m.pucck@cdr.gov.pl

– Beata Filipiak, 22-125 62 13, b.filipiak@cdr.gov.pl

Więcej informacjihttps://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

Dokumenty dotyczące konkursu: 

1. Zarządzenie Nr 10/2021 Dyrektora CDR w Brwinowie ws Regulaminu konkursu Sposób na Sukces

2. Zarządzenie Nr 11/2021 Dyrektora CDR w Brwinowie ws ogłoszenia XXI edycji konkursu Sposób na Sukces

3. Załączniki (szt. 3) do Regulaminu konkursu Sposób na Sukces

Skip to content