Budowa odwodnicy Łowicza w ciągu dróg krajowych 14,70 oraz 92

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi oraz Biuro Projektów „IVIA” zapraszają do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przedstawionych przebiegów projektowanej obwodnicy Łowicza na tle ortofotomapy w związku z realizacją dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa obwodnicy Łowicza w ciągu dróg krajowych 14, 70 oraz 92”

Materiały w wersji papierowej udostępnione zostały do wglądu w następujących lokalizacjach:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź

Urząd Gminy Łowicz ul. Długa 12, 99-400 Łowicz

Urząd Gminy Nieborów Aleja Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów

Urząd Miasta Łowicz ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz

Urząd Gminy Chąśno Chąśno 55, 99-413 Chąśno

Informujemy, iż materiały będą dostępne do wglądu od dnia 10.05.2021 r. w wyżej wymienionych lokalizacjach oraz na stronie internetowej pod adresem: http://obwodnicalowicza.pl

Ewentualne opinie oraz uwagi można kierować za pomocą formularza. Formularz można pobrać na wyżej wymienionej stronie bądź osobiście w Urzędzie Gminy Łowicz, Urzędzie Gminy Nieborów, Urzędzie Miasta Łowicz, Urzędzie Gminy Chąśno. Wypełniony wniosek należy złożyć do dnia 24.05.2021 w Urzędzie danej Gminy, drogą pocztową lub mailem na poniższe adresy:

Ivia S.A. ul. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice email: wnioski_lowicz@ivia.pl

Proponowane warianty umieszczono poniżej:

Skip to content