FOLKLOR I TRADYCJE LUDOWE

Ożywiona działalność Kół Gospodyń Wiejskich oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Chąśnie w zakresie upowszechniania kultury ludowej zabezpiecza utrzymanie tradycji księżackiej regionu łowickiego. Mieszkają tu liczni twórcy ludowi, zajmujący się wycinankarstwem, hafciarstwem, malarstwem oraz kultywowaniem pieśni ludowych. Biorą oni aktywny udział w wystawach, festynach ludowych zarówno gminnych jak i regionalnych.
 

Historia

Wieś Chąśno występująca już w 1357r. jako Chaszno, osadzona została na prawie średzkim (czynszowo-służebnym) przez arcybiskupa Jarosława Skotnickiego herbu Bogoria. W 1829 roku wieś i folwark Chąśno wchodziły w skład ekonomii Jeziorko, która obejmowała 11 folwarków i 25 wsi.
 

Położenie

Gmina Chąśno usytuowana jest w centralnej części Polski w województwie łódzkim, w północnej części powiatu łowickiego w odległości 10 km od Łowicza wzdłuż trasy Łowicz - Sanniki. Należy ona do grupy mniejszych gmin wiejskich powiatu łowickiego zarówno pod względem powierzchni jak i liczby mieszkańców.

Strony