Przebudowa boiska szkolnego na terenie SP w Mastkach

Trwa przebudowa boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej w Mastkach. Środki na ten cel zostały pozyskane w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego. Przebudowa istniejącego boiska sportowego będzie polegała na demontażu istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie nowej podbudowy betonowej i nawierzchni z polimeru termoplastycznego, a także montaż wyposażenia w sprzęt sportowy. Planowany termin zakończenia robót to 30.08.2018 r.

 

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Chąśnie przypomina, że od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W 2018 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju. Limit na 1 hektar wynosi 86 litrów.

Strony