Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, że nowe deklaracje śmieciowe będą zbierane w styczniu 2020 r. przez pracownika Urzędu Gminy w wyznaczonych terminach na każdej ze wsi.

Nie ma konieczności osobistego składania deklaracji w Urzędzie.

Terminy oraz miejsce zbierania deklaracji na poszczególnych wsiach będą przekazane wszystkim mieszkańcom w najbliższych dniach.

Strony