Ważne adresy i telefony:

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu O/Chąśno
99-413 Chąśno
Chąśno 55
Tel./fax: (046) 838-14-95, (046) 838-18-27
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Chąśnie
99-413 Chąśno
Chąśno Drugie 44A
Tel./fax: (046) 838-14-93
czynna:
poniedziałek - czwartek - 10.00 - 17.30
piątek - 12.00 - 20.00
sobota - 10.00 - 20.00
 
Punkt Pocztowy

FOLKLOR I TRADYCJE LUDOWE

Ożywiona działalność Kół Gospodyń Wiejskich oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Chąśnie w zakresie upowszechniania kultury ludowej zabezpiecza utrzymanie tradycji księżackiej regionu łowickiego. Mieszkają tu liczni twórcy ludowi, zajmujący się wycinankarstwem, hafciarstwem, malarstwem oraz kultywowaniem pieśni ludowych. Biorą oni aktywny udział w wystawach, festynach ludowych zarówno gminnych jak i regionalnych.
 

Strony