Nagroda im. Kolberga dla Pani Heleny Miazek - serdeczne gratulacje

Serdeczne gratulacje dla Pani Heleny Miazek – wycinarki i popularyzatorki łowickiego folkloru, za zdobycie Nagrody im. Oscara Kolberga w 45. edycji konkursu, w I kategorii dla twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego. Nagroda przyznawana jest na wniosek, który złożony został przez Wójta Gminy Chąśno Dariusza Reczulskiego.

Nagroda ustanowiona została w 1974 r. w Płocku, w gronie twórców czasopisma społeczno-kulturalnego „Barwy”. Od początku miała rangę wyróżnienia ogólnopolskiego.

Dotacja dla OSP 2020

Komenda Powiatowa PSP w Łowiczu informuje, iż jednostki OSP mogą ubiegać się o dotację na 2020 rok. Środki finansowe dotacji mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie zakupów zgodnie z wykazem przedstawionym we wniosku. Priorytetem w rozpatrywaniu wniosków będą następujące kryteria:
1. Aktualny KRS,
2. Wyszkolenie druhów OSP,
3. Ubezpieczenie i badania druhów OSP.

Foto: 

Strony