Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców poszkodowanych w związku z COVID-19

Szanowni Mieszkańcy,

Rada Gminy Chąśno dn. 12 maja 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Zwolnienie dotyczy osób prowadzących dziłalność gospodarczą.

Warunkiem uzysknia zwolnienia jest złożenie zgłoszenia i oświadczenia stanowiących załączniki do uchwały, do 30 września 2020 r. Załączniki do pobrania poniżej.

Więcej informacji:

Foto: 

Szkolenie on-line „Krajowy webinar DOTACJE DLA ROLNICTWA”

Wszystko o dotacjach dla rolnictwa – szkolenie on-line.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny zaprasza na szkolenie on-line pt. „Krajowy webinar DOTACJE DLA ROLNICTWA”, skierowane do rolników i innych osób zainteresowanych programami pomocowymi, które realizuje i obsługuje ARiMR.
Termin szkolenia dla woj. łódzkiego to 8 lipca 2020 r., godzina 12.00.

Zakres tematyczny szkolenia:

Foto: 

Prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze gminy Chąśno

Informacja dla mieszkańców Gminy Chąśno

 

Informuję, iż na zlecenie Starosty Łowickiego wykonawca prac geodezyjnych - Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne z Koszalina przystąpiło do wykonywania prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze gminy Chąśno w zakresie weryfikacji i aktualizacji danych dotyczących działek zabudowanych, aktualizacja dotycząca budynków, ustalenie granic działek zabudowanych, które dokumentacji geodezyjnej określającej ich przebieg nie posiadają.

Strony