Realizowane projekty

Gmina Chąśno, realizuje następujące projekty współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego:

1.    „Integracja jako wieloaspektowy proces scalania mieszkańców sołectwa Karsznice Duże”,

2.   „Budowa altany rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Sierżniki”.

Strony