OSP Karsznice

Operacja pt. „Zakup wyposażenia do sali Ochotniczej Straży Pożarnej
w Karsznicach Dużych oraz organizacja spotkania integracyjnego dla lokalnej społeczności”
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów

OSP Błędów

Operacja pt. „Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędowie oraz organizacja spotkania integracyjnego dla lokalnej społeczności” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów

Festyn Rodzinny

Operacja pt. „Utwardzenie kostką betonową placu przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędowie – pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów

Strony